Személyes adatok gyűjtése és feldolgozása

A felhasználók személyes adatainak védelme fontos kérdés vállalatunk számára.

Az Épületenergetikai és Lakásfinanszírozási Központ minden webes tevékenysége összhangban van a magyar adatvédelmi és adatbiztonsági jogszabályokkal.

Jelen adatvédelmi irányelvek szabályozzák mindazon információk kezelését, amelyeket az Épületenergetikai és Lakásfinanszírozási Központ birtokába jut, amikor Ön erre a weboldalra látogat.

Személyes adatnak számít minden olyan információ, amely alapján az Ön személye azonosítható (pl. név, e-mail cím, postacím). Az Épületenergetikai és Lakásfinanszírozási Központ kizárólag abban az esetben tárol személyes adatokat Önről, ha Ön ezeket az adatokat kifejezetten rendelkezésére bocsátja, azaz például információt kér, elektronikus hírlevelekre iratkozik fel, illetve felmérésben vagy sorsoláson vesz részt.

Adatainak megadásával Ön hozzájárul ahhoz, hogy az Épületenergetikai és Lakásfinanszírozási Központ a megadott adatait nyilvántartsa és kezelje mindaddig, amíg Ön kifejezetten nem kezdeményezi adatainak törlését. Az Épületenergetikai és Lakásfinanszírozási Központ kijelenti, hogy az Ön adatait az Adatvédelmi tv. rendelkezéseinek megfelelően, azokat maradéktalanul betartva kezeli. Tájékoztatjuk, hogy amennyiben Ön különleges adatot küld a részünkre, azt az Épületenergetikai és Lakásfinanszírozási Központ a tudomásszerzést követően haladéktalanul törli. Az Épületenergetikai és Lakásfinanszírozási Központ az Ön által megadott adatok közül az Ön személyére, adataira, vagyoni helyzetére, üzleti tevékenységére, gazdálkodására, tulajdonosi, üzleti kapcsolataira vonatkozó valamennyi adatot, tényt, információt, megoldást a jogszabályok által előírt titokként kezel.

Személyes adatok használata és közzététele

Az Épületenergetikai és Lakásfinanszírozási Központ az Ön személyes adatait arra használja, hogy megválaszolja kérdéseit, feldolgozza megrendeléseit, és biztosítsa a kedvezményes ajánlatokhoz vagy speciális információkhoz való hozzáférést. Ennek érdekében szükség lehet arra, hogy az Épületenergetikai és Lakásfinanszírozási Központ további adatfeldolgozás céljából átadja az Ön adatait a cégcsoport más vállalatai vagy – törvényben meghatározott esetben és keretek között- külső szolgáltatók számára. Az Épületenergetikai és Lakásfinanszírozási Központ garantálja, hogy személyes adatait nem értékesíti harmadik félnek, valamint hogy személyes adatait semmilyen módon nem teszi hozzáférhetővé harmadik félnek értékesítés céljára. Az Épületenergetikai és Lakásfinanszírozási Központ az Ön személyes adatait törli rendszeréből, amennyiben az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott ideje lejárt.

Automatikusan rögzített információ (nem-személyes adatok)

Amikor Ön az Épületenergetikai és Lakásfinanszírozási Központ weboldalára lép, általános jellegű adatok kerülnek automatikus (regisztráció nélküli) rögzítésre, amelyeket nem személyhez kötődő célokra használunk. A használt webszerverek általános technikai jellegű adatokat rögzítenek.
Ezek az információk név nélkül kerülnek kiértékelésre, és weboldalunk látogatottságának felmérését, valamint a közzétett tartalmak és alkalmazások fejlesztését szolgálják. Az Ön adatai nem kerülnek további feldolgozásra, és azokat nem adjuk tovább harmadik fél részére. Konkrét személyekre vonatkozó felhasználói profilt nem generálunk. Ezeknek az adatoknak a további használatára és terjesztésére nem kerül sor.

Adatbiztonság

Az Épületenergetikai és Lakásfinanszírozási Központ nagy figyelmet fordít a személyes adatok biztonságának védelmére. Minden tőlünk telhetőt megteszünk annak érdekében, hogy az Ön adatait védjük az adatvesztés, megsemmisülés, torzítás/hamisítás, manipuláció, valamint jogosulatlan hozzáférés és jogosulatlan közzététel ellen. Az Épületenergetikai és Lakásfinanszírozási Központ természetesen a Magyar Köztársaságban érvényes összes adatvédelmi szabályozást betartja.

Kiskorúak védelme

Az Épületenergetikai és Lakásfinanszírozási Központ kifejezetten azt tanácsolja minden szülőnek és gondviselőnek, hogy gyermekeiket tanítsák meg a személyes adatoknak az Interneten való biztonságos és felelős kezelésére. Kiskorú gyermekek lehetőleg semmilyen személyes adatot ne továbbítsanak az Épületenergetikai és Lakásfinanszírozási Központ weboldalaira szüleik vagy gondviselőjük hozzájárulása nélkül. Az Épületenergetikai és Lakásfinanszírozási Központ kijelenti, hogy kiskorúaktól sem most, sem a jövőben nem gyűjt szándékosan személyes adatokat, illetve a birtokába került adatokat semmilyen módon nem használja fel, és hozzájárulás nélkül nem fedi fel ezeket harmadik személynek.

Hivatkozások más weboldalakra

Jelen adatvédelmi nyilatkozat az www.energetikaiszamitas.hu honlapra vonatkozik, amelyeket az Épületenergetikai és Lakásfinanszírozási Központ működtet. Az ezen a honlapon található weboldalak hivatkozásokat tartalmazhatnak más szolgáltatókra, amelyekre a jelen adatvédelmi nyilatkozat hatálya nem terjed ki. Amikor elhagyja az Épületenergetikai és Lakásfinanszírozási Központ weboldalát, kérjük, tájékozódjon, és olvassa el minden olyan weboldal adatvédelmi nyilatkozatát, amely személyének azonosítására alkalmas információkat gyűjt!